fbpx

Om Dansk Planteinspektion

Dansk Planteinspektion er en afdeling af Scout Robotics, som udelukkende har fokus på landbrug, skov og natur. Vores hovedfokus er landbruget, hvor vi hjælper vores kunder med NDVI analyser (fotosyntese) og udarbejder tildelingskort pba. de indhentede data. Vi holder til i Randers, men flyver i hele landet. Vi har arbejdet med fotosynteseanalyse siden 2018 og har derfor stor erfaring med at få tildelingskort til at virke i forskellige traktorer og sprøjte setups.

Hos Dansk Planteinspektion benytter vi os udelukkende af piloter, der er certificeret af Trafikstyrelsen og vi er certificerede til at flyve alle typer droner på alle tider af døgnet. Alle flyvninger, der gennemføres af Dansk Planteinspektion, udføres altid lovgivningsmæssigt korrekt.
Alle vores droner er derudover dækket af forsikring imod person- og bygningsskader, hvis uheldet skulle være ude.

Udover NDVI analyser kan vi assistere med inspektion af bygninger og siloer, hvor vi både kan inspicere med højopløselig og termisk kamera. 

Vi arbejder derudover også med inspektion af vandløb, floder og åer samt skovbrug, hvor vi kan bruge vores viden om NDVI analyser. F.eks. kan vi gennem en fotosynteseanalyse opgøre, hvor meget af en sø, der er dækket af levende overfladealger.

 

Vision og mission

Det er Dansk Planteinspektions vision at være den førende samarbejdspartner indenfor landbruget, samt skov og naturområdet via strategiske samarbejdspartnere, hvor målet er oprigtig win-win. 
Ambitionen er at have en dyb teknisk viden om de områder, hvor Dansk Planteinspektion opererer og inspicerer.

Missionen er at løse opgaver ved brug af droner, der hvor vi kan gøre en forskel. Vores mål er blandt andet:

  • At vi er din fortrukne partner i landbruget ift. tildelingskort – vi hjælper dig i gang og leverer, så det passer med dine planer.
  • At skåne nærområder og nærmiljø mod støj- og visuelle gener ifm. inspektioner, målet er hurtigt ind og hurtigt ud.
  • At levere tildelingskort inden for 24 timer efter afgrøden er overfløjet.